eggbird
software development and
knowledge engineering

Mail

English Nederlands

BAS - Breeder Assistant Software

BAS is an Open Source Breeder Assistant Software released under GPLv3. It is written in PHP and stores its data in a MySQL database.

The PHP files are stored in the directory bas and are referenced directly from HTML files or through some javascript code. The latter is for example used when searching for an animal either by name and/or by birthdate.

On K9BAS.info BAS is available as a service to assist breeders in reducing inbreeding in their population. The pedigrees are open to everyone (except for the administration part of course), so look there for a real-life usage of BAS.

A demo pedigree is available here to try BAS. Access to the administration part is available on request. Just send an email to request the username and password for the login page.

The database has to be created using some other tool (e.g. phpMyAdmin), which is provided by most webhosting providers.
Structure of database tables....

BAS staat voor Breeder Assistant Software, is Open Source en wordt vrijgegeven onder GPLv3. Het is geschreven in PHP en gebruikt een MySQL database voor de gegevens.

De PHP files staan in de directory bas en worden hetzij rechtstreeks vanuit HTML aangeroepen hetzij via javascript code. De laatste methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het zoeken naar een dier via naam en/of geboordedatum.

Op K9BAS.info is BAS beschikbaar als een service om fokkers te helpen om de inteelt in hun populaties te verminderen. De stambomen zijn publiek toegankelijk (uiteraard met uitzondering van het administratie gedeelte), daar kan BAS worden bekeken met reële populaties.

Een demo stamboom is hier beschikbaar om BAS uit te proberen. Toegang tot het administratie gedeelte is daarbij ook mogelijk. Stuur een email om de login gegevens te krijgen.

De database moet worden aangemaakt met behulp van een andere interface (bijvoorbeeld met phpMyAdmin), wat door de meeste webhosting providers wordt gebruikt.
Structuur van database tabellen....